ผู้เขียน หัวข้อ: กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์ จักรกฤษณ์ ควรพจน์  (อ่าน 5 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ adzposter

  • ขายมานานสุดๆ
  • *****
  • กระทู้: 53,883
  • การ์ม่า: +0/-0
  • เพศ: ชาย
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Best2hand.com : ศูนย์กลางตลาดซื้อ-ขายสินค้าใหม่และสินค้ามือสองออนไลน์
กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์ จักรกฤษณ์ ควรพจน์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_777814_th_5345797กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์ จักรกฤษณ์ ควรพจน์
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 624 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายสิทธิบัตร
1. ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
2. ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินโดยทั่วไป
3. ความหมายและลักษณะของสิทธิบัตร
4. ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
• สิ่งที่คุ้มครองและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
• เงื่อนไขของการคุ้มครอง
• วิธีการคุ้มครอง
• อายุการคุ้มครอง
• การละเมิดสิทธิ
5. ความเป็นมาของระบบการคุ้มครองสิทธิบัตร
6. ความมุ่งหมายของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
• เจตนารมณ์ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 ทรัพย์สินทางปัญญากับการผูกขาดทางการค้า
 ทรัพย์สินทางปัญญากับการรับรองสิทธิตามธรรมชาติของปัจเจกบุคคล
 ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right Theory)
 ทฤษฏีการให้รางวัล (Reward Theory)
 ทรัพย์สินทางปัญญากับการเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ
 ทฤษฎีการเป็นเครื่องจูงใจ (Incentive to Invent Theory)
 ทฤษฎีการเปิดเผยข้อมูลความรู้ต่อสังคม (Disclosure of Information Theory)
 ทฤษฎีการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค (Prevention of Unfair Competition and Consumer Protection)
• เจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร
บทที่ 2 เงื่อนไขของการขอรับสิทธิบัตร
1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
• งานที่ปรากฏอยู่แล้ว
 ประเภทของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
 วิธีการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน
 สถานที่ที่ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน
 เวลาที่ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน
• การกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
• การพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์ในกรณีพิเศษ
 สิทธิบัตรในการเลือกสรร
 สิทธิบัตรในกรรมวิธีการใช้วิธีใหม่
• การพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
• หลักการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นตามกฎหมายอังกฤษ
 ความหมายของผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการแขนงนั้น
 ความรู้ของบุคคลผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการแขนงนั้น
 การประดิษฐ์จะต้องมิใช่สิ่งที่ชัดแจ้งในขณะเวลาใด
 ปัจจัยแวดล้อมที่ใช้ประกอบการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
• หลักการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขั้นตามกฎหมายไทย
3. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
บทที่ 3 สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง
1. ความหมายของการประดิษฐ์
• ความหมายของการประดิษฐ์ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
• ความหมายของการประดิษฐ์ตามกฎหมายของสหภาพยุโรป
• ความหมายของการประดิษฐ์ตามกฎหมายไทย
2. สิ่งที่กฎหมายไม่ให้ความคุ้มครอง
• การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต
 จุลชีพและส่วนหนึ่งส่วนใดของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
 สัตว์และสารสกัดจากสัตว์
 พืชและสารสกัดจากพืช
• กฎเกณฑ์และทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
• ระบบข้อมูลการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
• วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์
 เหตุผลของการไม่คุ้มครองกรรมวิธีทางการแพทย์
 ความหมายของกรรมวิธีทางการแพทย์
 กรรมวิธีในการวินิจฉัยโรคของมนุษย์หรือสัตว์
 กรรมวิธีทางอายุรกรรมและศัลยกรรม
• การประดิษฐ์ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
บทที่ 4 สิทธิบัตรกับการคุ้มครองเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ความเป็นมาของการคุ้มครองเทคโนโลยีชีวภาพ
2. ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองเทคโนโลยีชีวภาพ
3. ปัญหาการคุ้มครองพันธุ์พืช
• วิวัฒนาการของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
• การคุ้มครองพันธุ์พืชตามพันธกรณีขององค์การการค้าโลก
• กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทย
 เจตนารมณ์ของกฎหมาย
 การคุ้มครองพันธ์พืชใหม่
 การคุ้มครองพันธ์พืชพื้นเมือง
4. ปัญหาการคุ้มครองพันธุ์สัตว์
• กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์สัตว์
• อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์สัตว์
5. ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองจุลชีพ
6. ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
• กรรมวิธีทางชีววิทยาที่จำเป็นสำหรับการผลิตพืชหรือสัตว์
• กรรมวิธีทางจุลชีววิทยา
 ความหมายของกรรมวิธีทางจุลชีววิทยา
 ขอบเขตของสิทธิตามสิทธิบัตรในกรรมวิธีทางจุลชีววิทยา
บทที่ 5 สิทธิบัตรกับการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ลักษณะและความสำคัญของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. สถานภาพทางกฎหมายของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ทรัพยากรพันธุกรรม
• ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. หลักการมรดกร่วมกันของมนุษยชาติ
4. หลักการว่าด้วยสิทธิอธิปไตยของรัฐ
• สิทธิอธิปไตยของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ
 สิทธิอธิปไตยของรัฐตามกฎบัตรสหประชาชาติ
 สิทธิอธิปไตยของรัฐตามข้อถือปฏิบัตินานาชาติ ว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืช
 สิทธิอธิปไตยของรัฐตามอนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
• สิทธิอธิปไตยของรัฐตามกฎหมายไทย
 ไม้
 สัตว์ป่า
 สัตว์น้ำ
• บทวิเคราะห์
5. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. หลักการของกฎหมายลักษณะเฉพาะเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ความจำเป็นต่อการจัดทำกฎหมายลักษณะเฉพาะ
• เจตนารมณ์ของกฎหมายลักษณะเฉพาะ
• ผู้ที่อาจอ้างสิทธิในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• หลักเกณฑ์และวิธีการคุ้มครอง
 หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
 หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิ่งที่ได้มีการใช้ประโยชน์แล้ว
• แนวทางการป้องกันมิให้มีการฉกฉวยเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
บทที่ 6 การได้มาซึ่งสิทธิบัตรและอายุการคุ้มครอง
1. การได้มาซึ่งสิทธิบัตร
• ประเภทของคำขอรับสิทธิบัตร
• ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
• เอกสารประกอบการขอรับสิทธิบัตร
• ขั้นตอนการออกสิทธิบัตร
2. อายุการคุ้มครอง
• อายุสิทธิบัตรที่เหมาะสมควรมีกำหนดใด
• การชำระค่าธรรมเนียมรายปี
• กำหนดเวลาการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ยา
บทที่ 7 การคุ้มครองสิทธิบัตรระหว่างประเทศ
1. หลักดินแดนของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. การคุ้มครองสิทธิบัตรภายใต้อนุสัญญากรุงปารีส
• หลักการสำคัญของอนุสัญญากรุงปารีส
 หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
 หลักการให้สิทธิที่จะขอรับความคุ้มครองก่อน
 หลักความเป็นอิสระของสิทธิบัตร
 หลักการบังคับให้มีการนำสิทธิบัตรไปใช้งานภายในประเทศ
• ประเทศไทยกับอนุสัญญากรุงปารีส
3. การคุ้มครองสิทธิบัตรภายใต้องค์การการค้าโลก
4. ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการออกสิทธิบัตร
• สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางสิทธิบัตร
• อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป
บทที่ 8 สิทธิบัตรกับการค้าระหว่างประเทศ
1. ความเป็นมาของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
• ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับการค้าระหว่างประเทศ
• เวทีเจรจาปัญหาการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
• ปัญหาการคุ้มครองสิทธิบัตรในการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย
 ขอบเขตและความครอบคลุมของการคุ้มครองสิทธิบัตร
 ระยะเวลาของการคุ้มครองสิทธิบัตร
 การใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิบัตร
2. กฎหมายการค้าของสหรัฐฯกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
• สิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้ระบบจีเอสพี
 ความเป็นมาของจีเอสพี
 สิทธิพิเศษทางการค้าของสหรัฐฯ
 ข้อคิดเกี่ยวกับจีเอสพี
• กฎหมายพิเศษของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวกับปัญหาการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าปี ค.ศ.1988
 Special 301
3. กรณีความขัดแย้งไทย-สหรัฐฯ ในปัญหาการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
4. บทวิจารณ์
บทที่ 9 การละเมิดสิทธิบัตร
1. การกำหนดสิทธิตามสิทธิบัตร
2. ลักษณะของสิทธิตามสิทธิบัตร
• สิทธิตามสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์
 การผลิตผลิตภัณฑ์
 การใช้ผลิตภัณฑ์
 การขายผลิตภัณฑ์
 การมีไว้เพื่อขาย
 การเสนอขายผลิตภัณฑ์
 การนำเข้าผลิตภัณฑ์
• สิทธิตามสิทธิบัตรในกรรมวิธี
 สิทธิเหนือกรรมวิธีตามสิทธิบัตร
 สิทธิเหนือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร
3. ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร
• การกระทำเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจารณ์
• การกระทำของผู้ที่ใช้การประดิษฐ์อยู่ก่อน
• การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์
• การขอขึ้นทะเบียนยา
• การใช้อุปกรณ์ของเรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะ ที่เข้าในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ
• การระงับสิ้นไปของสิทธิตามสิทธิบัตร
บทที่ 10 การระงับสิ้นไปของสิทธิตามสิทธิบัตร
1. การนำเข้าซ้อน
2. หลักว่าด้วยการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
3. หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับการเคลื่อนย้ายโดยเสรีของสินค้าในสหภาพยุโรป
• นโยบายการค้าเสรีของสหภาพยุโรป
• สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับการค้าเสรี
• การระงับสิ้นไปของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายสหภาพยุโรป
• ตัวอย่างของการใช้หลักการระงับสิ้นไปของสิทธิบัตรในตลาดร่วมยุโรป
บทที่ 11 การควบคุมการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ
1. ผลกระทบในแง่ลบของการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ
• การทำความตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรในแนวกว้าง
• การทำความตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรในแนวลึก
 ข้อสัญญาถ่ายทอดกลับ (grant-back provisions)
 ข้อสัญญาจำกัดการส่งออก (export restrictions)
 ข้อสัญญาผูกมัด (tying clause)
 ข้อสัญญากำหนดราคาสินค้า (price-fixing)
2. กฎหมายควบคุมการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ
• กฎหมายป้องกันการผูกขาด
• กฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. บทสรุปและความเกี่ยวพันที่มีต่อกฎหมายไทย
บทที่ 12 บทบาทของกฎหมายสิทธิบัตรในการพัฒนา
1. กฎหมายสิทธิบัตรกับการประดิษฐ์คิดค้นภายในประเทศ
2. กฎหมายสิทธิบัตรกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านข้อมูลสิทธิบัตร
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการทำสัญญา
3. กฎหมายสิทธิบัตรกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ภาคผนวก
1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883
2. พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
3. Agreement on trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1993
4. UK Patents Act; European Patent Convention (Excerpts)
บรรณานุกรม
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_777814_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


 


กำลังโหลดผู้สนับสนุนของเรา...